Kustzone

Kustzone

Duinen en strand, natuur en genieten. Je ruikt en voelt overal de zee.

Waar ligt het?

Het is een smalle strook langs de Noordzeekust.

Wat kunt u er zoal doen?

Genieten: een strandwandeling maken, zonnen, surfen, kitesurfen.

Meewerken: helmgras planten, inventariseren en beschermen van planten- en diersoorten.

Hoe is het ontstaan?

De kustzone is het gebied van de duinen en hun directe omgeving. De oudste delen van de kustzone zijn de strandwallen. Deze liggen het meest in het binnenland en zijn altijd al belangrijk geweest voor de mens. In het lage natte land was alleen de strandwal zandig en goed begaanbaar. Het zorgde dus voor een belangrijke noord-zuidverbinding. Op de strandwallen was ook bewoning mogelijk en akkerbouw. Den Haag en Haarlem liggen bijvoorbeeld voor een belangrijk deel op deze strandwallen. Vanuit de strandwallen kon men het laagveengebied ontginnen. De duinen waren te veel onderhevig aan de natuur en daardoor niet geschikt om in te wonen. Ze werden hooguit gebruikt voor waterwinning en konijnenjacht. De duinen zijn daardoor het minst door de mens beïnvloede landschap van Nederland.

0
0
0
0